Gewaardeerd voor onze manier van handelen

Reeds vele jaren genieten wij erkenning binnen onze sector voor onze kennis en expertise. Kennis en expertise alleen volstaan echter niet om te blijven bestaan, om ons verder te ontwikkelen en ons elke dag te verbeteren. De tijden zijn veranderd, de context ook: vandaag is het tijd om het menselijke aspect centraal te plaatsen.

Als familiebedrijf met menselijke waarden en normen verwacht VVNT dat het team zich ten alle tijden voorbeeldig gedraagt. Om op het hoogst mogelijke prestatieniveau te geraken en te blijven, investeer VVNT in de ontwikkeling van onze soft skills op elk niveau binnen het bedrijf. Professionele efficiëntie is niet mogelijk zonder een algemeen gevoel van welbehagen: VVNT heeft dat goed begrepen en heeft resoluut ingezet op een sterke bedrijfscultuur.

 Het menselijke aspect verdient alle waardering, dit geldt zowel voor de klant als voor de leverancier, de partner, de collega of de werknemer. VVNT legt vandaag, meer dan ooit, de klemtoon op het menselijke aspect en onze houding ten aanzien van alle anderen. In dit verband werd intern een charter van onze waarden overeengekomen.

Onze waarden

90 jaar ervaring tot uw dienst. Wij gaan voor uitmuntendheid en niets minder!
Dit is de kracht van onze onderneming. De ervaring die we hebben verworven door jarenlange activiteit in ons domein en door de diversiteit van onze klanten, vertaalt zich in een gestaag leerproces op vlak van kennis en expertise en onze ontwikkeling als mens. Dit zijn de troeven van een uitzonderlijk bedrijf.
Teamspirit en samenhorigheid zijn de bouwstenen van het bedrijf: het samenhorigheidsgevoel waardoor onze jonge technici zich sneller ontwikkelen onder de vleugels van wie al 20 jaar ervaring heeft in het bedrijf.

Teamspirit is in het belang van iederéén. Teamspirit uit zich in de solidariteit tussen alle werknemers om de opgedragen taken optimaal uit te voeren, tot grote tevredenheid van de klanten.

Communicatie is de levensadem, de long van het bedrijf; dit uit zich in uitwisselingen met zelfrespect en met respect voor elke betrokkene.

Wij willen op die manier de onderlinge verhoudingen, de dialoog en het resultaat voor iedereen opwaarderen.

Respect is het kloppend hart van ons bedrijf. Het is een constante bekommernis tegenover elke medewerker, elke klant, elke leverancier. Respect is van fundamenteel belang en tegelijkertijd ook het verbindingselement met de klanten, de leveranciers en onszelf. Het is een constant ijveren voor een gevoel van vertrouwen, zowel intern als extern.

Eerlijkheid en authenticiteit garanderen kwaliteitswerk. Onze opdrachten zijn gewaarborgd door solidariteit, gedeelde en complementaire kennis tussen de technici, hun kennis en expertise en hun menselijkheid.