coffre-fort ProGuard DT sz60

Afstortkluis

  • Beschikt over een afstortsysteem dat gescheiden is van het bewaarsysteem
  • Praktisch voor winkels en handelszaken
  • Mogelijkheid om de dagontvangsten of kassaoverschotten veilig op te bergen zonder toegang te hebben tot de inhoud van de kluis
  • Mogelijkheid om waardestukken op te bergen zonder iets uit de kluis te kunnen nemen
  • Beveiligingssysteem dat belet om inhoud opnieuw uit de kluis te kunnen “vissen”
  • Verschillende afstortsystemen mogelijk: het gleufsysteem (“brievenbus”), het systeem met een lade, het trommelsysteem, …
  • EN 1143-2: Europese norm voor waardeberging. Eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de weerstand tegen inbraak – specifiek norm voor afstortkluizen

De classificatie en het certificaat van een brandkast of kluis (inbraak werend , brandwerend, afstortkluis, …) is bijzonder belangrijk voor uw verzekering. De kluizen moeten voldoen aan bepaalde normen en moeten getest zijn door een organisme met ECBS-erkenning. Meer weten …

Wij hebben een antwoord op al uw vragen.