Brandwerende kluis

  • Brandkast voor Data
  • Specifiek ontworpen voor de opslag van gegevens
  • Biedt bescherming tegen hoge temperaturen
  • Beschermt ook tegen vochtigheid, stof en roetdeeltjes
  • Sommige brandwerende kluizen zijn leverbaar met een databox aan de binnenzijde: de perfecte bescherming van uw documenten en digitale dragers tegen inbraak en brand
  • De classificatie en de certificatie van een kluis (anti-inbraak, brandwerend, afstorting, …) is bijzonder belangrijk voor uw verzekering
  • EN 1047-1: De Europese norm EN 1047-1 specificeert twee testmethodes om de brandwerendheid van brandkasten en kluizen te bepalen: een test van de duurzaamheid bij brand en een valtest met een thermische schok en impact.
De temperatuur van een brandhaard wordt beïnvloed door diverse factoren:

– De tijdsduur van de brand

– De verschillende materialen

– Lopend of statisch vuur

De gemiddelde temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800°C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000°C.

Bescherming van papier of datadragers tegen brand:

Brandwerende producten zijn zodanig opgevat dat ze beletten dat de temperatuur aan de binnenzijde van de kast of kluis oploopt tot de temperatuur waarbij papier of datadragers beschadigd geraken. Papier loopt schade op vanaf 175°C en kan dan zelfs vergaan. De kritieke drempel voor digitale en magnetische datadragers ligt zelfs al op ongeveer 50°C. Boven deze temperatuur is het risico van dataverlies reëel. Zo kunt u best geen cd-roms bewaren in een kast die getest en gecertificeerd werd als brandwerend gedurende één uur, maar dan voor papier. Uw cd-roms zullen dat soort branden allicht niet overleven. Om uw datadragers te beschermen hebt u een datasafe nodig. Deze safes zijn specifiek ontworpen voor de opslag van data. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoge temperaturen maar ook tegen vochtigheid, stof en roetdeeltjes. Sommige brandwerende kasten zijn daarentegen leverbaar met een speciale databox aan de binnenzijde: zo krijgt u de ideale bescherming van uw documenten én van uw datadragers tegen inbraak en brand.

Brandwerende tests:

Als u uw producten langere tijd wenst te beschermen tegen brand, kiest u een van de geteste brandwerende producten. Deze tests worden in diverse landen uitgevoerd door onafhankelijke testorganen. Er bestaan verschillende brandwerende normen waarvoor een product getest kan worden. De kasten worden getest bij hoge temperaturen. Hierbij wordt nagegaan of de kast de inhoud voldoende beschermt. Sommige normen voorzien zelfs in een valproef om na te gaan of de kast – bijvoorbeeld als hij tijdens een brand door een verdiepingsvloer zou zakken – ook in die omstandigheden zijn brandwerende prestaties evenzeer behoudt.

Het niveau van brandbestendigheid wordt uitgedrukt in minuten met daarachter een P voor papier of DIS voor data. Deze normen geven een indicatie van de duur van de bescherming tegen brand.

De classificatie en de certificering van een kluis (anti-inbraak, brandwerend, afstorten, …) is bijzonder belangrijk voor uw verzekering. De kluizen moeten bepaalde normen respecteren en moeten getest zijn door een organisme met EFSG-erkenning. Meer weten …

Hoe kies ik mijn kluis?

U bent een privépersoon en overweegt een brandkast, kluis, safe aan te schaffen. U weet echter niet goed wat u precies nodig hebt. U hebt vragen zoals: moeten privépersonen vandaag de dag nog een kluis in huis hebben? En als ik een kluis koop, waar gaan we die dan installeren? Is er geen risico dat ik dieven net lok omdat ik een kluis heb?